Pentru a dezvolta o retea moderna si sigura de transport care sa raspunda cererii tot mai mari de transport si pentru a fi în conformitate cu normele europene, România a initiat, începând din anul 1993, un vast Program de Reabilitare a drumurilor cu asistenta financiara de la Institutiile Financiare Internationale si de la Comisia Europeana (prin ISPA si PHARE). În acest scop, Guvernul României a semnat cu Comisia Europeana Memorandumul de Finantare pentru masura ISPA 2004/RO/16/P/PA/002/01 având ca obiectiv "Asistenta tehnica pentru Pregatirea proiectului de Drum pentru Fondul de Coeziune, Pregatire Proiect Tehnic si Documentatie de atribuire pentru autostrazile Nadlac – Arad, Lugoj – Deva si Orastie – Sibiu".

Proiectul "Constructia Autostrazii Nadlac - Arad" este implementat de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - CNADNR SA. Acest Proiect, care are ca obiect construirea Coridorului IV Paneuropean, care se desfasoara pe teritoriul Romaniei de la Nadlac la Constanta, face parte dintr-o masura mai ampla, avand drept scop facilitarea absorbtiei de fonduri nerambursabile in sectorul infrastructurii de transport, pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de interes national, in afara retelei TEN-T, astfel incat sa se asigure cresterea gradului de siguranta, a vitezei de deplasare si imbunatatirea conditiilor de transport.

Constructia de autostrazi are în vedere urmatoarele obiective:

  • Economie de timp prin cresterea vitezei de circulatie (120 km/h) si reducerea distantelor de parcurs;
  • Reducerea cheltuielilor de exploatare a vehiculelor/ economie de energie;
  • Reducerea numarului / gravitatii accidentelor de circulatie (implicit a daunelor produse);
  • Reducerea congestionarii circulatiei pe reteaua de drumuri existenta;
  • Reducerea costurilor de productie ca urmare a sporirii fiabilitatii timpilor de parcurs si a regularitatii transporturilor;
  • Reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului / sonora a locuitorilor zonei analizate;
  • Dezvoltarea economica a zonei si modernizarea localitatilor intermediare prin eliminarea traficului de tranzit.

Drumurile publice din România reprezinta o componenta principala a sistemului national de transport si constituie obiectul exclusiv al proprietatii publice. Autostrada Nadlac - Arad va reprezenta o artera de circulatie rutiera foarte importanta a României, reprezentând primul tronson al Coridorului IV Paneuropean. Autostrada Nadlac - Arad se înscrie pe traseul general al autostrazii aprobat de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. în cadrul Studiului de Fezabilitate pentru Pitesti – Sibiu – Deva - Nadlac din anul 1997. Realizarea acestui obiectiv prezinta avantaje tehnice, economice si sociale, având un impact pozitiv asupra asezarilor umane si a altor obiective din vecinatatea drumului.